BOEKHOUDING

De basis van uw zaak en de basis voor diverse fiscale en juridische verplichtingen. Een nauwkeurige boekhouding geeft u een duidelijk zicht op uw cijfers en maakt het u makkelijk deze cijfers te interpreteren.

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Wij zorgen voor een tijdige en correcte indiening van de aangifte van uw vennootschap. Tevens adviseren wij u omtrent de diverse mogelijkheden inzake optimalisatie van uw vennootschapsbelasting en bekijken we deze in het groter geheel samen met uw personenbelastingaangifte en uw persoonlijke situatie en toekomstplannen.

OPSTART

Wij adviseren u en staan u bij bij de oprichting van uw zaak, of dat nu een vennootschap is, hoofdberoep of bijberoep. We zorgen voor de aanmelding bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, zorgen voor aanmelding bij het sociaal verzekeringsfonds, aansluiting bij een loonsecretariaat, etc.

SUCCESSIEPLANNING

Hiervoor werken wij samen met externe partners die u voorzien van de nodige adviezen en u tevens een aantal aantrekkelijke oplossingen kunnen voorstellen teneinde uw successieplanning te optimaliseren.

PERSONENBELASTING

We dienen uw aangifte in de personenbelasting in via de online toepassing Tax on Web ruim voor de wettelijke voorziene deadlines zodat u tijdig weet waar u aan toe bent.

BTW

Wij stellen uw maand- of kwartaalaangifte op en sturen deze tijdig in zodat u onnodige intresten en boetes vermijd. We helpen u ook graag verder met de activering, wijzigingen in en stopzetting van uw BTW-nummer.

INTERNE CONTROLE

Als vennoot van een vennootschap heeft u een individueel controlerecht. Dit wil zeggen dat u de boekhouding en interne organisatie van de vennootschap kan laten controleren door een externe accountant die niet de gewoonlijke accountant is. Ook deze taak kunnen wij op ons nemen.

WETTELIJKE OPDRACHTEN

Als accountant zijn wij tevens gemachtigd om een aantal door de wet voorbehouden opdrachten uit te voeren, met name de verslaggeving omtrent de vereffening of omvorming van een vennootschap, verslaggeving inzake fusie of splitsing van vennootschappen.

AUDIT

In opdracht van een revisor kijken wij de boekhouding van vennootschappen na en stellen wij dossier samen voor de revisor waarop deze kan steunen om zijn controlewerkzaamheden uit te voeren.

WAARMEE KUNNEN WIJ U HELPEN?

CONTACTGEGEVENS

03/291 86 80

Koningin Astridlaan 113 bus 0102
2550 Kontich
BELGIE
info@actafim.be

logo iec iab logo iab